Соларно осветление е вид осветление, което използва енергия от слънцето, за да работи. Това е чист, възобновяем и екологичен източник на осветление, който може да се използва в различни приложения, включително улично осветление, градинско осветление и вътрешно осветление. Системите за слънчево осветление обикновено се състоят от слънчеви панели, батерии и осветителни тела. Слънчевите панели събират енергия от слънцето през деня и я съхраняват в батериите. След това съхранената енергия се използва за захранване на осветителните тела през нощта или по време на периоди на слаба слънчева светлина. Слънчевото осветление може да се използва както в градските, така и в селските райони и може да бъде рентабилна и надеждна алтернатива на традиционните източници на осветление.

16.00 лв.