671.09 лв.
261.21 лв.
261.21 лв.
498.79 лв.
454.94 лв.
712.55 лв.
646.80 лв.
520.72 лв.
476.87 лв.
734.48 лв.
668.70 лв.
1,041.44 лв.
964.71 лв.