Подовата лампа е най-практичната акцентна лампа в света
Подовите лампи са от съществено значение, за да бъде една стая добре осветена. Само таванно осветление не е достатъчно. От друга страна, никоя подова лампа не е достатъчна, за да осветява сама цялата стая. Двата светлинни елемента задължително трябва да се компенсират взаимно.

За щастие таванното осветление трябва да бъде свързано към електрическата връзка на тавана, докато за подовата лампа е достатъчен обикновен контакт . Подобряването е детска игра!


Какви видове подови лампи има? Има три вида подови лампи : класически, дъгови и прожекторни според формата и функцията . За много хора най-важната функция на подовата лампа е да позволява четене. При избора на формата е важно да се съобразите със средата и стила на обзавеждане.