Как да подберем правилното осветление за аквариум?

Това е въпрос на личен вкус, доколкото здравето на рибите рядко зависи от осветлението. Въпреки това, по-добре е да се избягват ярко-сините или ярко-червените тонове, понеже красотата на кораловите рибки може да се загуби (с помощта на синя светлина може да се създаде ефект за дълбочина, но при това ярките цветове ще изчезнат). По възможност подберете леко жълтеникаво или едва червенеещо осветление със съвсем лек намек на синкавост. То ще позволи да се съхранят и подчертаят цветовете за най-доброто им възприемане от човешкото око. • Как да се избере най-добро осветление за аквариум, в който живеят само риби? Обиколете магазините. Запознайте се с различни осветителни системи за аквариуми и витрини, и изберете системата, която ви се хареса на вас лично; нейната светлина трябва да допълва цветовете на рибите, но да не бъде твърде ярък. • Колко висящи лампи с насочена светлина ще са нужни за аквариум с дълбочина 150 см? Две живачни лампи по 80 или 125 вата, ако в аквариума живеят само риби, или две металхалогенни по 150 вата, ако има светлолюбиви корали. Една лампа с насочена светлина, като правило, трябва да осветява 0,18 кв.м. от повърхността на водата. • Може ли да се използват битови лампи с насочена светлина или халогенни лампи с нажежаема жичка? Битовите лампи изразходват твърде много енергия, силно се загряват, затова не бива да се намират до повърхността на водата; освен това, спектърът на тяхната светлина не е подходящ за безгръбначните. Халогенните лампи с нажежаема жичка може и да са доста подобни на халидните лампи с насочена светлина, но качеството на тяхното осветление никак не е подходящо за морски аквариум. • Колко често ще се налага да се сменят лампите, ако те светят по 10-12 часа на ден? Много специални луминисцентни лампи са разчетени за работа в течение на минимум 18 месеца без значителна загуба на яркост, макар че някои модели въпреки това ще се наложи да се сменят всеки 6 месеца. За да изясните към коя категория се отнасят те, прочетете ръководството на производителя. Живачните лампи значително отслабват първите 3-6 месеца, а след година стават много по-слаби от новите. Металхалогенните лампи трябва да се сменят на всеки 12-15 месеца, за да се съхрани синята част на спектъра. Това може да е скъпо, но абсолютно необходимо за здравето на светлолюбивите безгръбначни. • Колко луминисцентни тръби трябва да осветяват аквариум с корали? Колкото се съберат над аквариума! Няма опасност от преосветяване на аквариума, но има реална опасност от прекалено слабо осветление за коралите.